Trefwoord:

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen (01-01-1970)
Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de
lees verder

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling (01-01-1970)
De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning bestemd is om in het
lees verder

Subsidieregeling sanering varkenshouderij (01-01-1970)
De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant geplaatst.
lees verder

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken (01-01-1970)
Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet verwerkt, ter
lees verder

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander (01-01-1970)
Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven.
lees verder

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis (01-01-1970)
Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven. Omdat de Wet IB 2001
lees verder

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt (01-01-1970)
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.
lees verder

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie (01-01-1970)
Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende
lees verder