Trefwoord:

Minimumloon 2019 (08-11-2018)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of
lees verder

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer (08-11-2018)
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Voor de
lees verder

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden (08-11-2018)
De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een eventuele
lees verder

Grenzen NHG 2019 vastgesteld (08-11-2018)
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de hypothecaire lening biedt de NHG een vangnet
lees verder

Ontslag op staande voet (08-11-2018)
Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen,
lees verder

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019 (01-11-2018)
Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019 ingediend. De nota van wijziging voorziet in
lees verder

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020 (01-11-2018)
Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019. De nota van wijziging bevat de volgende maatregelen: het schrappen van de
lees verder

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting (01-11-2018)
Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het
lees verder