Jaarrekeningen

Visitekaartje van uw onderneming

De jaarrekening is het visitekaartje van uw onderneming. De jaarrekening bestaat uit de verlies- en winstrekening, de balans en de toelichting op beiden. Op de verlies- en winstrekening staan de omzet, kosten en resultaat vermeld en op de balans staan de activa (bezittingen en vorderingen)  en passiva (eigen vermogen en schulden). De jaarrekening wordt veelal gebruikt door banken en voor het doen van de fiscalen aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Raad Bunnik verzorgt uw jaarrekening conform de wettelijke vereisten. Daarnaast verzorgen wij voor een BV tevens de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel.

RAAD Bunnik
Veilingweg 20
3981 PC Bunnik
030 - 656 75 27
info@raadbunnik.nl