Salarissen

Loon naar werken

Zodra u werknemers aanneemt, dient er een loonadministratie te worden gevoerd en heeft u te maken met afdrachten loonheffingen. Juist in de loon- of salarisadministratie vinden jaarlijks zoveel veranderingen plaats welke vaak moeilijk zijn bij te houden.

Contacten met de Belastingdienst en UWV kosten veel tijd. En werknemers willen hun loonstrookjes op tijd en zonder fouten ontvangen. Wij verzorgen daarom ook complete loonadministraties inclusief alle externe contacten.

Periodiek, meestal maandelijks, moet u salarisberekeningen maken en aangifte loonheffingen doen. U levert ons de variabele gegevens aan, zoals het aantal gewerkte dagen/uren en de uit te betalen kostenvergoedingen. Vervolgens voorzien wij u van loonspecificaties, betaallijsten, loonjournaalposten en aangiftes loonheffingen. Jaarlijks versturen wij de gegevens aan de Belastingdienst/UWV en de jaaropgave voor het personeel.

RAAD Bunnik
Veilingweg 20
3981 PC Bunnik
030 - 656 75 27
info@raadbunnik.nl